Badania i rozwój

Projekty badawcze realizowane w ramach projektu INFO OPS Polska.

  • Bezpieczeństwo procesów poznawczych
  • Efektywność oddziaływania bodźca na proces decyzyjny człowieka
  • Operacje informacyjne, w tym psychologiczne identyfikowane w polskojęzycznym środowisku informacyjnym
  • Laboratorium INFO OPS (Info Ops Lab)
  • Efektywność oddziaływania poprzez modelowanie procesów poznawczych
  • Metodyka i narzędzia rozpoznania w otwartych źródłach.
  • Bezpieczeństwo operacyjne
  • Kontrola procesu decyzyjnego
  • Aktywna obrona
  • Gromadzenie informacji

Opracował: OP04


Opracował: OP07