Projekty

Disinfo Digest:

Fundacja INFO OPS Polska sprawuje patronat merytoryczny nad projektem komunikacyjnym Disinfo Digest, który obejmuje identyfikację i publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych próbach manipulacji polskojęzycznym środowiskiem informacyjnym. Link

Raporty i analizy:

Raporty z rozpoznania w obszarze odpowiedzialności projektu.

Analizy materiału informacyjnego, technicznego z obszaru odpowiedzialności projektu.

Zespół reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT (Information Operations Emergency Response Team):

Identyfikacja i działania na rzecz uzyskania kontroli nad incydentem w środowisku informacyjnym, niwelacji generowanych efektów, uzyskania stanu kontroli w obszarze odpowiedzialności projektu.

Kryptografia, Kryptoanaliza

Przedsięwzięcia w obszarze odpowiedzialności projektu.

Info Ops EXE Polska:

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju zdolności aktywnych i pasywnych z zakresu rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym.

OSINT EXE:

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju zdolności z zakresu rozpoznania z otwartych źródeł, w tym zasobów półotwartych. Metodyka rozpoznania, analityka, metodyka wnioskowania, wnioskowanie.

Opracował OP03