Publikacje własne i polecane:

Allied Joint Doctrine for Psychological Operations

Allied Joint Publication-3.10.1 | Allied Joint Doctrine for Psychological Operations | Allied Joint Publication-3.10.1 (AJP-3.10.1), Źródło: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/450521/20150223-AJP_3_10_1_PSYOPS_with_UK_Green_pages.pdf

Dezinformacja może być zagrożeniem dla państwa

Największym zagrożeniem dezinformacyjnym dla Polski jest Federacja Rosyjska, a jej głównym celem jest wzbudzanie strachu oraz deprecjonowanie polskich władz – mówi płk Remigiusz Żuchowski, zajmujący się w resorcie obrony m.in. analizą przestrzeni informacyjnej. Dlatego,...

Rosyjska dezinformacja na temat Syrii w Polsce

Kreml zainicjował operację maskowania faktów angażując przedstawicieli rosyjskiego rządu których wypowiedzi wpisywały się w działania dezinformacyjne prowadzone w sieciach społecznościowych. Rosjanie podjęli decyzję o maskowaniu propagandą niedoskonałości obrony syryjskiej przestrzeni powietrznej ograniczając swoja odpowiedzialność...