Author: OP1

Konfrontacja macierzy manipulacyjnych (własnej p-ko macierzy przeciwnika) jako narzędzie dezinformacji i aktywnej obrony podczas procesu rozpoznania aktywności aktora państwowego, w tym grup APT.

Rozpoznanie to ciągły proces konfekcjonowania informacji zgodnie z obszarem odpowiedzialności danej organizacji. Każde zdarzenie, którego analiza może być niezbędna na potrzeby definiowania incydentu, pozostawia ślad, a jego umiejętne zdefiniowanie ułatwia stawianie pytania wywiadowczego i...

Mechanisms of disinformation of the 21st century

Kamil Basaj @KBasaj CEO of the INFO OPS Poland Foundation, talked to Izabela Wojtyczka, editor-in-chief of the @WarsawReview, about manipulation, information warfare and extensive disinformation operations In the twenty-first century, the concept of war...