Fundacja Info Ops Polska


Fundacja INFO OPS Polska powstała w celu realizacji przedsięwzięć na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.


Projekt obejmuje wsparcie dla rozwoju zdolności rozpoznania operacji informacyjnych i psychologicznych, w tym wykonuje analizy procesów manipulacji polskojęzycznym środowiskiem informacyjnym: dezinformacji, propagandy, inżynierii społecznej i aktywności cybernetycznych.

Projekt realizuje aktywne badania nad zjawiskami manipulacji środowiskiem informacyjnym, w tym środowiskiem poznawczym.

  • Rozpoznanie i analiza polskiej przestrzeni informacyjnej
  • Rozpoznanie i analiza operacji informacyjnych, w tym psychologicznych
  • Działalność publicystyczna
  • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni

Opracował OP02


INFO OPS Poland Foundation is research project that analyses the manipulation of the Polish information sphere: disinformation, propaganda, social engineering and cyber activity. In addition to conducting analyses within the project, also carries out news bulletin in social media that delivers insight to the information warfare issues and informs about incidents of disinformation in the Polish information environment.

The scope of the INFO OPS Poland project activity:

  • Web site and social media monitoring program
  • Research and analysis of information and psychological operations
  • Research and analysis of information and psychological operations in correlation with cyber operations.

Opracował OP01