Faros

Projekt FAROS jest poświęcony środowisku informacyjnemu Egiptu. Jednym z naszych zadań jest rozpoznanie i ocena środowiska informacyjnego Egiptu per se oraz z uwzględnieniem rosyjskiej aktywności dezinformacyjnej uderzającej w zachodnie struktury międzynarodowe oraz Polskę. Ocena jest dokonywana poprzez monitoring środowiska informacyjnego oraz spotkania i konsultacje z przedstawicielami:

  • Administracji państwowej.
  • Społeczeństwa obywatelskiego.
  • Środowiska akademickiego i ekspertów.

Eksperci wskazują, że Egipt stał się „centrum eksportu” rosyjskich kampanii dezinformacyjnych skierowanych przeciwko Libii, Sudanowi i innym krajom regionu. Egipski system medialny wykorzystywany jest przez Rosję do wzmacniania jej propagandy. Egipt jest obecnie największą publicznością RT Arabic, która z kolei jest największym arabskojęzycznym ośrodkiem propagandowym Russia Today.

Rosyjskie ośrodki propagandowe, takie jak Sputnik, czy RT oddziałują na Egipcjan w wielu aspektach życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kwestii bezpieczeństwa regionu.

FAROS to pilotażowy projekt badawczy mający na celu zbadanie i monitorowanie rosyjskiego zaangażowania w działania destabilizujące w północno-wschodniej Afryce oraz na półwyspie Synaj (terytorium Egiptu).

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner