Disinfo Digest

Fundacja INFO OPS POLSKA > Disinfo Digest

Od 2014 roku prowadzimy działalność informacyjną opartą na rozpoznaniu i komunikowaniu zagrożeń dla przestrzeni informacyjnej wynikających z aktywności obcych aktorów państwowych.

Disinfo Digest to projekt Fundacji INFO OPS Polska zajmujący się badaniami nad zjawiskiem manipulowania polskim środowiskiem informacyjnym przez obce ośrodki propagandowe. Zespół Disinfo Digest ukierunkowany jest na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej.

Cele te są realizowane poprzez:

  • Rozpoznanie i analizę polskiej przestrzeni informacyjnej;
  • Działalność publicystyczną, edukacyjną i naukową;
  • Publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych incydentach w środowisku informacyjnym;
  • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner