Zaproszenia i patronaty

Fundacja INFO OPS POLSKA > Zaproszenia i patronaty

Zaproszenia i patronaty

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne

Filary i perspektywa rozwoju” w imieniu organizatorów: Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja” serdecznie zaprasza do zgłaszania udziału w VI edycji Konferencji Naukowej.

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Planujemy, aby tematyka VI edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych
i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni.

Formularz zgłoszeniowy: www.instytutpe.pl/konferencja2021/formularz-zgloszeniowy-2021

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2021

INFO OPS EXE

INFO OPS EXE to ćwiczenie praktyczne realizowane przez fundację INFO OPS Polska we współpracy z międzyresortowym zespołem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Gov Tech Polska w ramach ogólnopolskiego wydarzenia GovTech Festival.

W ćwiczeniu uczestnik ma możliwość zmierzenia się z trzema podstawowymi zadaniami praktycznymi, które przybliżają proces rozpoznania dezinformacji w wirtualnym środowisku informacyjnym. 

W trakcie trwania INFO OPS EXE zostaną przeprowadzone zdalnie 3 (trzy) następujące po sobie ćwiczenia:

 1. Rozpoznanie dystrybucji i propagacji materiału propagandowego.
 2. Rozpoznanie, odnalezienie w otwartych źródłach informacji, wskazanej danej za pomocą metod śledczych opartych na pracy na otwartych źródłach informacji (OSINT).
 3. Rozpoznanie przekazu poprzez analizę wskazanego tekstu propagandowego pod kątem semantycznym. Wyszczególnienie tez manipulacyjnych, wskazanie zastosowanej retoryki i określenie potencjalnego efektu poznawczego jaki materiał może wywoływać u odbiorców. 

Ćwiczenie jest realizowane na podstawowym poziomie zaawansowania i jest skierowane do uczestników rozpoczynających swoją przygodę z prowadzeniem rozpoznania w otwartych źródłach informacji (OSINT).

Prawidłowa realizacja zadań będzie możliwa przy zastosowaniu podstawowych umiejętności korzystania z wyszukiwarek internetowych, jak i również podstawową wiedzą z dziedziny analizy materiału informacyjnego.

Wydarzenie odbędzie się 24 listopada 2020 roku o godzinie 17.30.  Ze względu na sytuację sanitarno – epidemiczną ćwiczenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej. Uczestnictwo w INFO OPS EXE jest bezpłatne. 

Chęć wzięcia udziału w ćwiczeniu można dokonać poprzez rejestrację za pomocą formularza. Chęć wzięcia udziału w ćwiczeniu można dokonać poprzez rejestrację za pomocą formularza. (Rejestracja zakończona).

O zakwalifikowaniu na ćwiczenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 22.11.2020 do godz. 23.59. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc przed upływem wskazanego terminu rejestracja zgłoszeń zostanie wyłączona. 

Każdy uczestnik, który w pełni wykonana powierzone mu zadania dostanie certyfikat uczestnictwa a dla zwycięzców przewidzieliśmy nagrody rzeczowe.

Informacje dodatkowe:

 1. Liczba uczestników: do 100 osób. 
 2. Czas realizacji: 2,5 godziny, w tym: 30 minut na zapoznanie się przez uczestników z zadaniami i 2 godziny na wykonanie zadań. 
 3. Data realizacji: 24.11.2020 godzina: 17:30.
 4. Data przedstawienia wyników: do 48 godzin po zakończeniu ćwiczenia.
 5. Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do sieci internet. 

                                                                                                    Z pozdrowieniami 

Zespół INFO OPS Polska

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.instytutpe.pl/konferencja2020/

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Przyznane patronaty:

Konferencja Confidence: „CONFidence is an international IT security conference. Originated in 2005 in Poland thanks to a group of enthusiasts, it continues to spread awareness about cyber threats among European IT sec specialists, developers, managers, bankers and governmental representatives”.

Zapraszamy do udziału w konferencji Confidence, która odbędzie się w dniach 03-04 czerwca 2019 roku w Krakowie.

 • Szczegółowy program znajdziecie Państwo tutaj: https://confidence-conference.org/2019/krakow.html
 • W tym roku, przewidziano również konkurs CTF: Capture The Flag at CONFidence 2019 współorganizowany przez zespół P4
Konferencja Cyber Academy: „O człowieku w cyberprzestrzeni”. Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 11 kwietnia 2019 roku.
 • Służby specjalne w systemie cyberbezpieczeństwa państwa – miejsce, rola i funkcje.
 • Krajobraz bieżących zagrożeń polskiego Internetu oczami CERT Polska.
 • Fake news z trzech perspektyw: prawnej, technicznej, dziennikarskiej
 • Sztuczna inteligencja w służbie państwa.

Link: https://www.cyberacademy.com.pl/

Hackaton HackYeah, który odbędzie się w dniach 14 i 15 września w Warszawie.
 • Zmierz się z zadaniami z dziedziny komunikacji INFO OPS razem z Fundacją INFO Ops Polska. Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.hackyeah.pl

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner