ELW – Ochrona wyborów

Fundacja INFO OPS POLSKA > Publikacje > Uncategorized > ELW – Ochrona wyborów

ELW – Ochrona wyborów

Ochrona wyborów do Parlamentu Europejskiego

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE, 6–9 czerwca 2024 r.) Fundacja przystąpiła do ogólnoeuropejskiego projektu ochrony procesu wyborczego przed dezinformacją.

Naszą misją jest ochrona wyborów do PE przed zagrożeniami związanymi z procesami wpływu na wybory, w tym zagrożeniami dezinformacyjnymi. Dedykowany zespół analityków, będzie odpowiedzialny za rozpoznanie i ocenę ingerencji w procesy wyborcze.

Wraz z innymi specjalistami będziemy prowadzić rozpoznanie, ocenę zagrożeń i doradzać zastosowanie odpowiednich środków zaradczych w odpowiedzi na zidentyfikowane incydenty.

Dbanie o bezpieczeństwo wyborów do Parlamentu Europejskiego to ważne zadanie, które obejmuje wiele aspektów. Oto kilka wybranych:

Cyberbezpieczeństwo: Wybory wymagają ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, aby zapobiec ingerencjom zewnętrznym i procesom manipulacji.

Środki ochrony przed dezinformacją: Wybory są narażone na szeroko rozpowszechnioną dezinformację. Wymagane jest monitorowanie i szybkie reagowanie na incydenty informacyjne, aby chronić integralność procesu wyborczego i bezpieczeństwo procesu decyzyjnego.

Zabezpieczenie infrastruktury fizycznej: Bezpieczeństwo fizyczne lokali wyborczych, aby zapobiegać próbom sabotażu, ingerencji, innym niepożądanym zdarzeniom.

Środki ochrony przed operacjami wpływu: Wybory wymagają ochrony wielodomenowej i wieloaspektowej ochrony przed procesami ingerencji zewnętrznej (FIMI), w tym próbami wpływu na wyniki wyborów.

Transparentność i dostęp do informacji: Zapewnienie jasnych i przejrzystych informacji o kandydatach, programach wyborczych i procesie głosowania pomaga w budowaniu zaufania do systemu wyborczego i wspiera uczciwość procesów wyborczych.

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i obywatelami pomaga w zapewnieniu integralności wyborów i zwalczaniu dezinformacji. Regularne szkolenia i ćwiczenia pomagają przygotować personel odpowiedzilany za bezpieczeństwo wybrów.

Bezpieczeństwo wyborów, w tym wyborów do Parlamentu Europejskiego to wspólny wysiłek, który wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, struktur bezpieczeństwa, organizacji pozarządowych, obywateli i mediów.


Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner