Projekty

Disinfo Digest

Fundacja INFO OPS Polska sprawuje patronat merytoryczny nad projektem komunikacyjnym Disinfo Digest, który obejmuje identyfikację i publikowanie ostrzeżeń o zidentyfikowanych próbach manipulacji polskojęzycznym środowiskiem informacyjnym.

Dowiedz się więcej

Raporty i analizy

Raporty z rozpoznania w obszarze odpowiedzialności projektu.

 • Rozpoznania zdarzeń.
 • Rozpoznania obiektów.
 • Bezpieczeństwa procesu decyzyjnego.
 • Rozpoznania modeli manipulacyjnych.
 • Rozpoznania operacji informacyjnych, w tym psychologicznych.
 • Stanu bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Zespół reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT

Identyfikacja i działania na rzecz uzyskania kontroli nad incydentem w środowisku informacyjnym, niwelacji generowanych efektów, uzyskania stanu kontroli w obszarze odpowiedzialności projektu.

 • Bieżące rozpoznanie środowiska informacyjnego.
 • Wykrywanie i raportowanie incydentów informacyjnych.
 • Kontrola pasywna podejmowana podejmowana w celu ograniczenia efektów incydentu informacyjnego.
 • Kontrola aktywna podejmowana w celu ograniczenia efektów oddziaływania incydentu.
 • Rozpoznanie i modelowanie środowiska.
 • Pozyskiwanie informacji z otwartych i półotwartych źródeł danych.
 • Rozpoznanie, kontrola informacji i obiektów informacyjnych. 24/7/365.
 • Wielopoziomowe usługi analityczne dla procesów rozpoznania, analizy, planowania i realizacji zadań z zakresu komunikacji strategicznej (STRATCOM).
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa organizacji w środowisku informacyjnym.
 • Analiza predyktywna zagrożeń.

Kryptografia, Kryptoanaliza

Przedsięwzięcia w obszarze odpowiedzialności projektu.

INFO OPS EXE

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju zdolności aktywnych i pasywnych z zakresu rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym.

OSINT EXE

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju zdolności z zakresu rozpoznania z otwartych źródeł, w tym zasobów półotwartych. Metodyka rozpoznania, analityka, metodyka wnioskowania, wnioskowanie.

 • Metodyka rozpoznania – analiza celów i metodyka stawiania pytań.
 • OPSEC – anonimizacja i bezpieczeństwo operatora rozpoznania.
 • Metodyki analizy pozyskanych danych i informacji.
 • Formułowanie wniosków dotyczących wyników rozpoznania.
 • Narzędzia ogólne.
 • Narzędzia dedykowane.
 • Narzędzia własne i pozorowane.
 • Metodyka wnioskowania.

Specjalistyczne modele rozpoznania i pozyskiwania informacji.


Opracował OP03
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner