Dyplomacja publiczna

Fundacja INFO OPS POLSKA > Dyplomacja publiczna

DYPLOMACJA PUBLICZNA 2023

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Nazwa zadania: Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w tym obszarze.

Wartość finansowania projektu: 

180 000 PLN.

Opis zadania: Dyplomacja publiczna – Polska. Przeciwdziałanie dezinformacji i zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń w tym obszarze poprzez monitorowanie i ujawnianie incydentów o charakterze dezinformacyjnym oraz budowanie odporności społecznej na dezinformację dzięki rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania nieprawdziwych informacji i właściwego reagowania na nie. Monitorowanie doniesień nt. Polski, identyfikowanie wizerunkowych szans i zagrożeń.

W ramach zadania publicznego będziemy realizowali zadanie oparte na aktywnym przeciwdziałaniu dezinformacji Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w Polsce i za granicą. Nasz projekt nazwaliśmy „Albatros”.

Projekt jest ukierunkowany na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych w polskiej przestrzeni informacyjnej.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić nowatorskie działania obejmujące swoim zasięgiem Europę, Kaukaz, a także bliski wschód.

Przeprowadzamy wielowątkowe działania informacyjne oraz szereg działań edukacyjnych i szkoleniowych. Szkolenia oraz działania edukacyjne skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego Polski, Iraku, Litwy, Ukrainy, a także członków administracji państwa Polskiego.

Zapraszamy do śledzenia kanałów komunikacji Fundacji, w tym dedykowanego projektu Disinfo Digest.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner