OSINT EXE

OSINT EXE to moduły szkoleniowe i warsztaty, skierowane na budowę zdolności z zakresu rozpoznania z otwartych źródeł informacji, w tym zasobów półotwartych.

OSINT EXE obejmują między innymi:

  • Metodyka rozpoznania – analiza celów i metodyka stawiania pytań.
  • OPSEC – anonimizacja i bezpieczeństwo operatora rozpoznania.
  • Metodyki analizy pozyskanych danych i informacji.
  • Formułowanie wniosków dotyczących wyników rozpoznania.
  • Narzędzia ogólne.
  • Narzędzia dedykowane.
  • Narzędzia własne i pozorowane.
  • Metodyka wnioskowania.
  • Specjalistyczne modele rozpoznania i pozyskiwania informacji.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner