INFO OPS EXE

Fundacja INFO OPS POLSKA > INFO OPS EXE

Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju zdolności aktywnych i pasywnych z zakresu rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym.

Ćwiczenia INFO OPS EXE to wielodomenowe działania oparte na modelach Blue i Red Team podczas których ćwiczący podnosi zdolności rozpoznania, analizy i przeciwdziałania operacjom informacyjnym, w tym psychologicznym.

Ćwiczenie INFO OPS EXE są realizowane z zespołami PSY OPS / INFO OPS i CYBER OPS oraz wybranymi uczelniami.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner