Media

Fundacja INFO OPS Polska w mediach

Zmieniająca się percepcja zagrożeń bezpieczeństwa NATO w kontekście agresywnej polityki Rosji, Chin. Wpływ sytuacji międzynarodowej na relacje transatlantyckie i bezpieczeństwo Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dezinformacja oraz manipulacja. Czym są i jakie mają formy?

CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP odbył się VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. W programie obrad znalazła się również dyskusja na temat dezinformacji „Charakterystyka zjawiska. Możliwości przeciwdziałania – weryfikacja informacji z sieci”

CZYTAJ WIĘCEJ

Rosjanie będą rozwijali działania manipulacyjne oparte na empatii

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie ma umowy przekazującej polskie nieruchomości Niemcom. Jest atak hakerski. Na oficjalnej stronie jednego z lubuskich powiatów oraz na stronach dwóch portali z lokalnymi informacjami pojawił się komunikat o umowie, jaką miał podpisać rząd polski z rządem niemieckim. Miałaby ona dawać prawo Niemcom do przejmowania polskich nieruchomości, w których mieszkali przed II wojną światową. Takiej umowy nie ma, a administratorzy stron przyznają, że doszło do złamania zabezpieczeń. Sprawą zajmują się policja oraz służby specjalne.

CZYTAJ WIĘCEJ

W przestrzeni medialnej w Polsce mamy do czynienia z dezinformacją w różnych obszarach. Jednym z nich jest obszar energetyczny. Najprościej powiedzieć, że jednym z głównych tematów w tym obszarze jest Nord Stream 2 czy tematyka związana z węglem – z jego wydobyciem, zakupami spoza granic Polski czy z jego spalaniem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Każde działanie wymierzone w bezpieczeństwo wymaga od agresorów działań, wymierzonych w sposób postrzegania tego bezpieczeństwa. Dlatego działania dezinformacyjne i propagandowe skierowane są w kilka obszarów jednocześnie:

CZYTAJ WIĘCEJ

Moskwa przygotowuje masową operację dezinformacyjną przed zaplanowanymi na koniec maja wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kreml będzie z pomocą mediów społecznościowych mieszać się w wewnętrzną politykę krajów członkowskich Unii, aby jej obywatele głosowali na polityków sprzyjających Rosji.

CZYTAJ WIĘCEJ

„Ukraina to zagrożenie militarne, ekonomiczne i epidemiologiczne dla Polski” – dezinformacje Sputnik Polska. Ukraina to „państwo upadłe”, a jednocześnie „zagrożenie militarne, ekonomiczne i epidemiologiczne” dla Polski – między innymi takie narracje o naszym wschodnim sąsiedzie forsuje należący do rosyjskiego rządu, a publikujący po polsku portal Sputnik Polska. W raporcie na ten temat, opublikowanym przez polską Fundację Info Ops, opisano także schematy rozpowszechniania negatywnych przekazów.

CZYTAJ WIĘCEJ

„Rozważając tematykę dezinformacji, często skupiamy się na działaniach mających na celu przekłamywanie rzeczywistości lub nadawanie jej własnej narracji. Jako StopFake zajmujemy się w tym kontekście pracą czysto dziennikarską, sprawdzamy źródła, weryfikujemy fakty, ustalamy prawdziwy przebieg wydarzeń i podajemy sprawdzoną informację. Istnieją jednak ośrodki, które zajmują się drugą stroną tego medalu, diagnozując gdzie znajduje się źródło dezinformacji, jaką przebyła ona drogę i określają jakich obszarów funkcjonowania państwa one dotyczą.

CZYTAJ WIĘCEJ

Moskwa przygotowuje masową operację dezinformacyjną przed zaplanowanymi na koniec maja wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kreml będzie z pomocą mediów społecznościowych mieszać się w wewnętrzną politykę krajów członkowskich Unii, aby jej obywatele głosowali na polityków sprzyjających Rosji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Operacja TRUST w pewnym sensie trwa nadal. Na pierwszej linii obrony są polskie służby

CZYTAJ WIĘCEJ

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego czyli NATO jest sojuszem obronnym, który gwarantuje bezpieczeństwo zewnętrzne państw członkowskich, w tym Polski. NATO jest pod ciągłym obstrzałem rosyjskich działań manipulacyjnych, w tym zaawansowanych operacji informacyjnych, prowadzonych skrycie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kremlin’s “information laundering”: Lie, manipulate, spread, change, spread again

CZYTAJ WIĘCEJ

Zamach na Skripala i atak chemiczny w Syrii łączy jedno – rosyjska propaganda. Działając w Internecie, korzystając z mediów społecznościowych, będąc członkiem zamkniętych grup tematycznych, narażamy się na skierowane na nas działania manipulacyjne. Wówczas łatwo o dystrybuowanie pożądanych przez propagandystów treści. Zupełnie nieświadomie a często nawet w dobrej wierze. Co zrobić by nie stać się nieświadomym rozsadnikiem obcej propagandy? Może w tym pomóc świadomość zagrożeń środowiskowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dezinformacja klasyfikowana jako środek aktywny ma bardzo złożoną, wielowymiarową strukturę manipulacji procesem decyzyjnym i niejednokrotnie nie jest to informacja nieprawdziwa. Jeżeli wracamy zatem do podstawowych kwestii związanych z badaniem, jeżeli badany uważa, że dezinformacja jest wyłącznie informacją nieprawdziwą, tym samym odpowiedzi udzielone na pytanie, czy identyfikuje czy nie, nie są miarodajne z tego względu, że te najistotniejsze, najbardziej miarodajne, przepraszam za kolokwializm – perfidne ataki informacyjne, są realizowane przy użyciu złożonych procesów manipulacji, a nie wyłącznie przez posługiwanie się fałszywym przekazem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Instytuty Konfucjusza czyli Wielki Brat patrzy, Zagrożenie ze strony Chin ma charakter konfrontacji naszych relacji, które wybraliśmy sobie jako państwo w wymiarze transatlantyckim.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystkie rozwiązania, które są alternatywne wobec sojuszu NATO, mają mniejszy potencjał gwarancji bezpieczeństwa, chociażby ze względu na charakter kontynentalny. Mówimy tutaj o armii europejskiej, a więc o tej, która miałaby się składać z armii państw członkowskich Unii Europejskiej. Potencjał militarny tych państw, w oderwaniu od hipotetycznego braku Stanów Zjednoczonych w tej budowanej na nowo armii europejskiej, rodzi ryzyko, że ten potencjał byłby niewystarczający.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa zadaniowa UE raportuje i analizuje trendy dezinformacyjne, wyjaśnia i ujawnia narracje dezinformacyjne oraz podnosi świadomość dezinformacji pochodzącej od państwa rosyjskiego, rosyjskich źródeł i rozprzestrzeniającej się w medialnej przestrzeni wschodniego sąsiedztwa.

Natomiast NATO jest sojuszem obronnym, militarnym, w związku z tym perspektywa NATO na procesy manipulacyjne jest szersza.

CZYTAJ WIĘCEJ

Działania dezinformacyjne i propagandowe nie są kierowane do społeczeństwa w sposób przypadkowy i nieskoordynowany. Zawsze mają określony cel i dobrane metody, skuteczne w danym społeczeństwie. Dobrym przykładem są tu działania rosyjskiej propagandy dedykowane do poszczególnych państw, w kontekście polityki międzynarodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Śladami rosyjskiej dezinformacji. Tak kreml wpływa na polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Russia wants us to be scared

CZYTAJ WIĘCEJ

Już w 2013 roku administracja Stanów Zjednoczonych publicznie wyraziła niepokój, związany z tym, czy faktycznie Rosjanie wywiązują się z zawartych postanowień i czy nie posiadają obecnie pocisków, które naruszają traktat INF – zauważa Basaj. – Chodziło o pocisk, który został określony nazwą SSC-8 czyli pocisk, który jest zdolny do przenoszenia ładunku w obszarze od 500 do 5500 km,mieszcząc się w kryteriach uwzględnionych w zakazie traktatowym. W 2016 roku w Warszawie, podczas szczytu NATO, po raz kolejny zostało wyrażone przez sojusz NATO, ostrzeżenie w stosunku do Rosji, związane z domniemaniem niewywiązywania się przez Rosję z postanowień traktatowych. W istocie Rosjanie pracowali już nad tym pociskiem a służby wywiadowcze państw sojuszniczych posiadały wiedzę o tym, że Rosja traktatu nie przestrzega. W 2017 roku Rosjanie otwarcie przyznali, że posiadają pocisk SSC-8 jednak twierdzili, że nie wypełnia on rygoru traktatu INF. Nie ulegało wątpliwości, że Rosja złamała porozumienie. W związku z tym, w 2019 roku, Stany Zjednoczone wysłały ostrzeżenie, że planują odstąpić od obowiązku stosowania się do traktatu INF.

Rosyjska propaganda przystąpiła do szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej, mającej na celu maskowanie faktu, że to Rosja a nie USA złamała traktat. Ta kampania jest właśnie realizowana.

CZYTAJ WIĘCEJ

Federacja Rosyjska prowadzi otwartą walkę informacyjną ze światem Zachodu. Rosja i w ogóle propogandyści przyjęli takie założenie, że wszystkie działania, które stoją w sprzeczności z interesami Rosji, maskują fałszywymi tezami dotyczącymi tego, że prowadzący je podmiot w istocie prowadzi działania ofensywne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Środowisko informacyjne, zwłaszcza to, które funkcjonuje w domenie wirtualnej – w cyberprzestrzeni, w mediach społecznościowych czy we wszystkich mediach elektronicznych i blogosferze, nieustannie poddawane jest procesom manipulacji. Nie tylko poprzez działanie obcych państw, które nieustannie takie działania prowadzą, ale także poprzez samą konstrukcję chociażby mediów społecznościowych, które mają wtórny wpływ na nawyki i sposób pozyskiwania informacji, zwłaszcza przez młodych ludzi. W związku z tym środowisko informacyjne mające obecnie wiodący charakter wpływu na przyszłe pokolenia, czyli poprzez internet, ma strukturę niejednorodną, sterowalną za pomocą przekazu informacyjnego, ale również algorytmów mediów społecznościowych, w tym algorytmu doboru źródeł informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

O cyberbezpieczeństwo muszą dbać struktury państwowe

CZYTAJ WIĘCEJ

Francuskojęzyczne, niemieckojęzyczne czy anglojęzyczne ośrodki propagandowe, będące we władaniu rosyjskich państwowych „agencji prasowych”, oddziałują na społeczeństwa Zachodu. Zatem odbiorcami rosyjskiej propagandy nie jest tylko Polska. Rosja realizuje strategię propagandową wielowektorowo. Nas straszy Zachodem ale Zachód również ma generowane swoje lęki i stereotypy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Cyberprzestrzeń jest militarną domeną operacyjną. Konfrontacja informacyjna już ma charakter trwały i eskaluje, zarówno z perspektywy Federacji Rosyjskiej jak i narzędzi, które świat Zachodu próbuje stworzyć, aby się jej przeciwstawić i obronić się przed tymi procesami manipulacyjnymi. Natomiast w wymiarze technicznym procesy związane z cyberszpiegostwem, pozyskiwaniem informacji o osobach, wydarzeniach, również informacji niepublicznych ma miejsce codziennie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jeżeli wyobrazimy sobie Internet jako zbiór milionów małych kropeczek, z których każda jest pojedynczym użytkownikiem, to wystarczy wybrać odpowiednią grupę, w odpowiednim rejonie, która się skupia chociażby wokół wieści lokalnych, prasy lokalnej, czy lokalnych wydarzeń, po to, aby dokładnie poznać jej preferencje. Niejednokrotnie robi się to używając aktywnych działań komunikacyjnych, które często są wrzucane do jednego worka z grupą problemów dzisiaj rozumianych jako hate speech. Część z tych działań, o których mówimy w kontekście prób skłócania dwóch sąsiadujących narodów, to w istocie próba rozpoznania punktów krańcowych, które wywołują emocje na danym wektorze komunikacji, czyli na temat określonego przekazu. Czyli na przykład, jest wypuszczana informacja dotycząca pobicia przez Ukraińców Polaka i w międzyczasie, w ciągu kilku godzin, taka sama próba jest realizowana po stronie ukraińskiej, tylko z odwróconymi rolami. Wtłaczany jest w to przekaz bardzo emocjonalny, pełny nienawiści, realizowany przez konta, które mamy rozpoznane jako zaangażowane w procesy manipulacyjne w Polsce i nie są z pewnością użytkownikami naturalnymi. To nie jest działanie, które ma wywołać w danym momencie niechęć, choć niewątpliwie ma to wpływ i na emocje, ale przede wszystkim najważniejszy jest ten uzysk informacji jaki przeciwnik informacyjny otrzymuje z powrotem. Czyli otrzymuje wykaz obiektów, osób, które w tę dyskusję się zaangażowali i ma bardzo szybko sprofilowaną grupę, do której może szybko skierować następny przekaz manipulacyjny, np. po to, żeby wywołać skrajne emocje.

CZYTAJ WIĘCEJ

Disinformation in service of damaging relations with neighbors

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy tzw ustawa 447 może to być element rozgrywania Polski w obszarze sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi?

– To jest niewątpliwie w niektórych sytuacjach element działań destabilizujących, realizowanych przez aktorów zewnętrznych, czyli w tym przypadku również przez Federację Rosyjską. Ale jest to temat dużo bardziej złożony, z tego względu, że z jednej strony jest sama Ustawa 447, ale w propagandzie często pojawia się w tym kontekście również temat antysemityzmu. Szczególnie w zachodnich ośrodkach medialnych. Zabieg ten ma na celu negatywnie obrazować Polskę. Mówimy tutaj o rosyjskich ośrodkach, które są anglo-, niemiecko- i francuskojęzyczne. Chodzi o to, żeby ukazać Polskę jako kraj antysemicki, zaangażowany w Holocaust, realizujący tę politykę antysemityzmu po dzień dzisiejszy. Jednocześnie propagandyści rosyjscy realizują przekaz maskujący działania podejmowane w stosunku do ludności żydowskiej przez Rosję, również w kontekście historycznym i promuje bardzo silnie tezy, jakoby Rosja była ostoją wolności i pokoju dla Żydów uciekających przed polskim antysemityzmem. Jest to wielowektorowa, bardzo skomplikowana operacja dezinformacyjna, wymierzona głównie w wizerunek Polski, ale jest ona również podchwytywana przez innych aktorów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrując zagadnienie z perspektywy operacji wpływu, która jest realizowana poprzez wirtualne środowisko informacyjne, rekomendacja stanowiąca o konieczności informowania użytkownika sieci o naturze obiektu, z którym prowadzi komunikację, ma znikome znaczenie.

Działania komunikacyjne, operacje dezinformacji realizowane przez podmioty profesjonalne mają znacznie bardziej rozbudowaną strukturę niż działania polegające na „nasycaniu” środowiska informacyjnego oczekiwaną przez atakującego informacją za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.

Niejednokrotnie działania zautomatyzowane służą odwróceniu uwagi, maskowaniu działań właściwych, informacyjnych, psychologicznych.

Rekomendacja stanowiąca o konieczności oznaczania natury obiektu komunikującego może stanowić pewien wkład w działania systemowe służące zwiększaniu świadomości zagrożeń u użytkowników sieci, nie należy jej jednak traktować jako remedium na zagrożenia wynikające z wielowymiarowych operacji informacyjnych realizowanych przez aktora państwowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Chiny mają obecnie zupełnie inny od Rosji model oddziaływania i jest on bardziej klasyczny. Skupiony jest on w dużej mierze na działaniach informacyjnych, publicystycznych, lobbingowych oraz takich, które w wymiarze soft power wpływają na sposób postrzegania Chin. Mówimy tutaj zarówno o instytutach Konfucjusza, o wymianie młodzieży pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i Chinach, o kwestii zapraszania naukowców, techników, analityków, ekspertów na bardzo szerokie spectrum sympozjów i spotkań poświęconych bezpieczeństwu

CZYTAJ WIĘCEJ

In the cyberspace there is the state of confrontation – in the technical and informational dimension”, says Kamil Basaj from Info Ops Polska Foundation. “The informational confrontation has already the permanent character and is escalating, both from the side of the Russian Federation and tools employed by the West in order to stand ground to and defend themselves against the manipulation processes. In the technical dimension we speak about processes related with the cyber-spying, getting information about persons, events, also unlisted information – it is happening daily. It is executed mostly by states, but we are not talking only about the Russian Federation here, because there are also other very active actors on the geopolitical map of the world, not necessarily with friendly attitude towards Poland. We are talking about China, North Korea, Iran and a wide array of non-state actors – that means cellules, frequently financed by state structures, executing offensive actions against our allies. Among others, because of this, the cyberspace has been considered during the NATO summit in Warsaw the operational domain, same as the military operations on the ground, on the sea and in the air.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rosyjska propaganda specjalizuje się w manipulacji historią, zwłaszcza tej, która przedstawia Rosję jako państwo, które prowadziło w ujęciu historycznym działania wrogie, ofensywne, wymierzone w bezpieczeństwo swoich sąsiadów, w tym także bezpieczeństwo Polski. Jak zauważa Kamil Basaj z Fundacji Info Ops Polska, obchodzone ostatnio rocznice – zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow (23 sierpnia) i wybuchu drugiej wojny światowej (1 września) a już szczególnie napaści ZSRR na Polskę (17 września) pokazały cały rosyjski aparat propagandowy służący maskowaniu rzeczywistych intencji i wydarzeń opisanych powyższymi datami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Penetration of the information space by pro-Kremlin actors goes far beyond using state-funded media or a troll factory. As shown in the new report by Info Ops Polska, disinformation messages can be spread by multiple actors using a variety of tools – so that at the end of the day, its recipients cannot see its original source or its fake ventilation. Authors of the report take a look at one of the hot-button issues in Poland, frequently exploited by disinformation campaigns: namely, Ukrainian-Polish history and relations. It traces the road that pro-Kremlin narratives travel across cyberspace

CZYTAJ WIĘCEJ

Considering the issue from the perspective of the level of impact, which is implemented through a virtual information environment, the recommendation that the user of the network should be informed about the nature of the subject with which he or she is communicating is of negligible importance.

Communication activities, disinformation operations carried out by professional entities have a much more complex structure than actions consisting in “saturating” the information environment using automated tools.

Often automated activities serve to divert attention or to mask proper, informative and psychological activities.

The recommendation determining the necessity of marking the nature of an online message may constitute a certain contribution to systemic actions aimed at increasing the awareness of threats to network users, but should not be treated as a remedy for threats resulting from multidimensional information operations carried out by a state actor.

CZYTAJ WIĘCEJ

How to successfully fight against Russian propaganda?

CZYTAJ WIĘCEJ

Cyberatak podczas eurowyborów? Kamil Basaj: zagrożenie jest i będzie rosło. Cyberprzestrzeń obecnie jest bardzo dynamicznym środowiskiem. Tego typu ataki nie są zawsze atakami realizowanymi przez wyspecjalizowane grupy czy pojedyncze osoby. Czy eurowybory są narażone na hakerski atak, który mógłby wpłynąć na ich wynik?

CZYTAJ WIĘCEJ

Why foreign propaganda is effective in the area of defence:

CZYTAJ WIĘCEJ

Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce

CZYTAJ WIĘCEJ

Federacja Rosyjska prowadzi otwartą walkę informacyjną ze światem Zachodu

CZYTAJ WIĘCEJ
Szybki kontakt
+48 608 102 577
info@infoops.pl
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner