Zespół


Nadzór nad pracami fundacji sprawuje fundator Kamil Basaj.

Kamil Basaj | Fundacja INFO OPS Polska

Kamil Basaj jest założycielem i prezesem Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT.  Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego. CEO zespołu reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym IERT.

Zawodowo związany z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym.

Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Wykładowca Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej.

Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym.

Założyciel projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest.

Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.


Ppłk rez. mgr inż. Jarosław Wiśnicki

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, dziennikarstwa, socjologii, politologii i nauk o bezpieczeństwie. Wykładowca nauk o bezpieczeństwie informacji na uczelniach cywilnych i wojskowych. Absolwent szeregu szkoleń w kraju (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) oraz organizowanych przez państwa sojusznicze (m.in. Kurs Operacji Psychologicznych NATO).

Pomysłodawca i twórca pierwszego cyklu działań informacyjnych na szczeblu taktycznym w Siłach Zbrojnych RP. Zainteresowania badawcze skupiają się na komunikacji międzykulturowej, psychologii społecznej i operacjach wpływu społecznego. Związane są ściśle z pracą zawodową, koncentrując się głównie na zagadnieniach związanych ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi, ze szczególnym uwzględnieniem operacji informacyjnych i psychologicznych, a także zagadnień związanych z geopolityką i geostrategią, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Jarosław Wiśnicki jest autorem (współautorem) kilku monografii, kilkudziesięciu prac naukowych i artykułów publicystycznych oraz analiz operacyjnych i taktycznych poświęconych działaniom niekinetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konfliktów zbrojnych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa (zarówno krajowego, jak i międzynarodowego). Ponadto uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych (seminaria naukowe, warsztaty, sympozja) i ogólnopolskich. Autor m.in.: „Wojna kognitywna w Ukrainie w 2022 r.” (2022), „Identyfikowanie obszarów informacyjnych podatnych na prowadzenia operacji wpływu społecznego skierowanych przeciwko bezpieczeństwu RP ze szczególnym uwzględnieniem domeny SZ RP.” (2022), „Militarny wymiar działań wpływu społecznego” (2021), „Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych” (2018), „Spektrum wojny informacyjnej” (2015).


Fundacja INFO OPS Polska nie udostępnia publicznie informacji nt. członków zespołu fundacji. Wszelkie pozostałe informacje uzyskasz pod adresem email: info(at)infoops.pl

Opracował: OP 03