Zespół


Kamil Basaj | Fundacja INFO OPS Polska

Kamil Basaj jest założycielem i prezesem Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym ZBPI / IERT.  Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Zawodowo związany z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym.

Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Wykładowca Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej.

Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym.

Założyciel projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest.

Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.


dr Michał Wojnowski, doktorat z historii wojskowości Bizancjum, autor kilkunastu specjalistycznych opracowań opublikowanych na łamach „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” przedrukowanych w

Dr. Michał Wojnowski

periodykach służb specjalnych w Rumunii i na Ukrainie, były pracownik IPN, obecnie ekspert współpracujący z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Zainteresowania badawcze: historia Bizancjum, resorty siłowe Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś ze szczególnym uwzględnieniem organów bezpieczeństwa państwa, nauka wojskowa ZSRS/FR, walka informacyjna.

Ważniejsze publikacje:

Konnica w armii Cesarstwa Bizantyńskiego od VIII do początku XIII wieku. Rola militarna i znaczenie społeczne (2014); The genesis, theory, and practice of Russian coercive migration engineering. A contribution to the study of the migration crisis on NATO’s eastern flank, „Internal Security Review” 2022, 26, s. 263-300; Racial conflicts created by the Russian security authorities in USA. Goals, means, and methods of Russian intelligence agencies for provoking racial conflicts in the United States. The case of the African American community. Part I. The interwar period, Warsaw 2021, Warsaw Institute; US Democracy as the Target of Russian Secret Services. Soviet Means for Intervening in Election Campaign and Vote in the United States During the Cold War. Part I (2021); US Democracy as the Target of Russian Secret Services. Russian Interference in the U.S. Presidential Elections in 2016 and 2020 as an Attempt to Implement a Revolution-like Information Warfare Scheme. Part II (2021); Presidential elections as a state destabilization tool in the theory and practice of the Russian info-psychological operations in the 20th and 21st century, „Internal Security Review” nr 21, 2019, s. 311-344; Terrorism serving geopolitics The Russian- Ukrainian conflict as an example of the implementation of Aleksandr Dugin’s geopolitical doctrine and Evgeny Messner’s concept of „rebel war”, „Інформаційна безпека людини, суспільства, держави”, 2017, 2, s. 86-122; Paradigm of War and Peace. The Role and Significance of Dialectical Materialism in the Russian Military Science of the 21th Century, „Internal Security Review” nr 17, 2017, s. 273 – 306; Aneksja Półwyspu Krymskiego w świetle teorii operacji specjalnych GRU, „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja” 2015, 1(2), s. 99–119; Terrorism serving Geopolitics. The Russian-Ukrainian Conflict as an Example of the Implementation of Alexander Dugin’s Geopolitical Doctrine and Evgeny Messner Concept of Rebel War, „Romanian Intelligence Studies Review”, 2015, 14, 15-61; Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wydanie specjalne: wojna hybrydowa”, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2015, s. 7–39; Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2015, 13, s. 13–40; Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad  wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we współczesnej Rosji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2014, 10, s. 11–37.


Michał Kozłowski

Michał Kozłowski – historyk, publicysta. Pracownik Wydziału Badań Naukowych w Wojskowym Biurze Historycznym im gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie.

Współpracownik „Frondy Lux”, „Polski Zbrojnej Historia”, „Polskiego Słownika Biograficznego”. Autor ponad 100 artykułów naukowych i kilkuset popularnonaukowych. Brał udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Zajmuje się historią historiografii, służb specjalnych, dezinformacją, problematyką polityki historycznej oraz biografistyką.

Publikacje: https://independent.academia.edu/Micha%C5%82Koz%C5%82owski1

Twitter: @mich_kozlowski


Fundacja INFO OPS Polska nie udostępnia publicznie informacji nt. członków zespołu fundacji. Wszelkie pozostałe informacje uzyskasz pod adresem email: info(at)infoops.pl

Opracował: OP 03