Nasz zespół

FUNDACJA INFO OPS POLSKA

Kamil Basaj
Założyciel INFO OPS

Kamil Basaj

jest założycielem i prezesem Fundacji INFO OPS Polska. Kieruje pracami zespołów ds. reagowania na incydenty w środowisku informacyjnym ZBPI / IERT. Twórca procesów bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Zawodowo związany z Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym.

Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego, psychologicznego, bezpieczeństwa środowiska informacyjnego, bezpieczeństwa procesu decyzyjnego. Wykładowca Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej.

Pomysłodawca i koordynator pierwszych w Polsce ćwiczeń z bezpieczeństwa środowiska informacyjnego INFO OPS EXE™ obejmujących działania z zakresu aktywnych i pasywnych zdolności rozpoznania, aktywnej obrony, operacji informacyjnych, psychologicznych z uwzględnieniem ochrony procesu decyzyjnego w wymiarze wirtualnym, fizycznym i poznawczym.

Założyciel projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest.

Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji CYBEROT, CYBERON, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner