ZBPI FIOPL (IERT)

Fundacja INFO OPS POLSKA > ZBPI FIOPL (IERT)

Zespół Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Fundacji INFO OPS Polska – To zespół ekspertów INFO OPS / PSY OPS, którego zadaniem jest bieżąca identyfikacja incydentów bezpieczeństwa oraz prowadzenie działań na rzecz uzyskania kontroli nad incydentem w środowisku informacyjnym, niwelacji generowanych efektów, uzyskania stanu kontroli w obszarze odpowiedzialności projektu.

 • Bieżące rozpoznanie środowiska informacyjnego.
 • Wykrywanie i raportowanie incydentów informacyjnych.
 • Kontrola pasywna podejmowana podejmowana w celu ograniczenia efektów incydentu informacyjnego.
 • Kontrola aktywna podejmowana w celu ograniczenia efektów oddziaływania incydentu.
 • Rozpoznanie i modelowanie środowiska.
 • Pozyskiwanie informacji z otwartych i półotwartych źródeł danych.
 • Rozpoznanie, kontrola informacji i obiektów informacyjnych. 24/7/365.
 • Wielopoziomowe usługi analityczne dla procesów rozpoznania, analizy, planowania i realizacji zadań z zakresu komunikacji strategicznej (STRATCOM).
 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa organizacji w środowisku informacyjnym.
 • Analiza predyktywna zagrożeń.

Raporty i analizy

Raporty z rozpoznania w obszarze odpowiedzialności projektu.

 • Rozpoznania zdarzeń.
 • Rozpoznania obiektów.
 • Bezpieczeństwa procesu decyzyjnego.
 • Rozpoznania modeli manipulacyjnych.
 • Rozpoznania operacji informacyjnych, w tym psychologicznych.
 • Ocena stanu bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner