Blog Standard

Publikacje

Rosyjska propaganda w Libanie

Projekt SWA (Southwest Asia, Azja Południowo-Zachodnia) obejmuje ocenę infosfery pod kątem ingerencji rosyjskiej w wybranych krajach regionu.  BRIEF po badaniu terenowym w okresie: 1 kwartał 2024 roku. Oddziaływanie operacji informacyjno – psychologicznych Federacji Rosyjskiej w środowisku informacyjnym Libanu. Część I. Kraj: Liban Kluczowym instrumentem rosyjskiej propagandy w Libanie jest Sputnik [...]

Więcej

Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. 

Analiza rosyjskiej infosfery nie wykazała przed, w trakcie ani po zamachu z 22 marca 2024 r. cech typowych dla zaangażowania aparatu propagandy, w tym służb specjalnych FR w działania informacyjno psychologiczne będące elementem zamachu. Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall [...]

Więcej

Laboratorium INFO OPS

Fundacja INFO OPS Polska prowadzi projekty badawcze skupione na rozwoju zdolności do detekcji i prowadzenia działań z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych. Prace badawczo rozwojowe są prowadzone w ramach projektu INFO OPS Lab i obejmują: Jeżeli prowadzicie Państwo projekt, który obejmuje swoim zakresem tematykę podejmowaną w ramach laboratorium INFO OPS – [...]

Więcej

Wybrane środki aktywne białoruskich służb stosowane w pasie granicznym: aktywne rozpoznanie, zarządzanie empatią, presja psychologiczna.

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a następnie poddawany manipulacji w taki sposób, aby spowodować polityczne, wojskowe, gospodarcze i inne ustępstwa ze strony państwa docelowego lub grupy takich państw. Środki stosowane do zainicjowania transgranicznego ruchu [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w grudniu 2023 roku.

Monitorowany okres: grudzień 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w listopadzie 2023 roku.

Istotnym celem z perspektywy rosyjskich działań nadal jest wizerunek Polski oraz Wojska Polskiego. W listopadzie zidentyfikowano liczne próby dyskredytacji SZ RP. Wiodącym celem operacji jest stworzenie u adresatów wrażenia, że Wojsko Polskie jest niezdolne do zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Rosyjski system propagandowy buduje na użytek tej operacji wielowektorowe narracje, którymi [...]

Więcej
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner