Blog Standard

Publikacje

Laboratorium INFO OPS

Fundacja INFO OPS Polska prowadzi projekty badawcze skupione na rozwoju zdolności do detekcji i prowadzenia działań z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych. Prace badawczo rozwojowe są prowadzone w ramach projektu INFO OPS Lab i obejmują: Jeżeli prowadzicie Państwo projekt, który obejmuje swoim zakresem tematykę podejmowaną w ramach laboratorium INFO OPS – [...]

Więcej

Wybrane środki aktywne białoruskich służb stosowane w pasie granicznym: aktywne rozpoznanie, zarządzanie empatią, presja psychologiczna.

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a następnie poddawany manipulacji w taki sposób, aby spowodować polityczne, wojskowe, gospodarcze i inne ustępstwa ze strony państwa docelowego lub grupy takich państw. Środki stosowane do zainicjowania transgranicznego ruchu [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w grudniu 2023 roku.

Monitorowany okres: grudzień 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w listopadzie 2023 roku.

Istotnym celem z perspektywy rosyjskich działań nadal jest wizerunek Polski oraz Wojska Polskiego. W listopadzie zidentyfikowano liczne próby dyskredytacji SZ RP. Wiodącym celem operacji jest stworzenie u adresatów wrażenia, że Wojsko Polskie jest niezdolne do zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Rosyjski system propagandowy buduje na użytek tej operacji wielowektorowe narracje, którymi [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze we wrześniu 2023 roku.

W analizowanym okresie rosyjski system propagandy zwielokrotnił operacje oparte na próbach dyskredytacji Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej i komunikacji polskiego MON. Aktywa rosyjskiej propagandy dyskredytowały informacje, w tym komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej RP na temat sytuacji na granicy PL – RB. Jednym z elementów tej operacji była próba podważania faktów na [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w polskiej infosferze w sierpniu 2023 roku.

Monitorowany okres: sierpień 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w [...]

Więcej

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w polskiej infosferze w lipcu 2023 roku. 

Monitorowany okres: lipiec 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w [...]

Więcej
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner