Laboratorium INFO OPS

Fundacja INFO OPS POLSKA > Publikacje > Kategoria 1 > Laboratorium INFO OPS

Laboratorium INFO OPS

Fundacja INFO OPS Polska prowadzi projekty badawcze skupione na rozwoju zdolności do detekcji i prowadzenia działań z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych.

Prace badawczo rozwojowe są prowadzone w ramach projektu INFO OPS Lab i obejmują:

  • Bezpieczeństwo procesów poznawczych.
  • Efektywność oddziaływania bodźca na proces decyzyjny człowieka.
  • Operacje informacyjne, w tym psychologiczne.
  • Efektywność oddziaływania poprzez modelowanie procesów poznawczych.
  • Bezpieczeństwo operacyjne w działaniach informacyjno – psychologicznych.
  • Rozpoznanie, ocena, kontrola procesu decyzyjnego.
  • Techniki, taktyki i procedury modeli aktywnej obrony.
  • Zarządzanie refleksyjne.
  • Techniki, taktyki i procedury gromadzenia informacji.

Jeżeli prowadzicie Państwo projekt, który obejmuje swoim zakresem tematykę podejmowaną w ramach laboratorium INFO OPS – zapraszamy do przesłania zgłoszenia na nasz adres email , z dopiskiem „Zgłoszenie IOLAB”.

Oferujemy możliwość skorzystania z naszego laboratorium dla wybranych organizacji i projektów.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner