Fundacja INFO OPS Polska

Fundacja INFO OPS Polska realizuje przedsięwzięcia na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Swoją aktywnością obejmuje rozwój zdolności rozpoznania operacji informacyjnych i psychologicznych, w tym analizy procesów manipulacji polskojęzycznym środowiskiem informacyjnym: dezinformacji, propagandy, inżynierii społecznej i aktywności cybernetycznych.

Projekt aktywnie bada zjawiska manipulacji środowiskiem informacyjnym, w tym środowiskiem poznawczym.

 • Rozpoznanie i analiza polskiej przestrzeni informacyjnej.
 • Rozpoznanie i analiza operacji informacyjnych, w tym psychologicznych.
 • Działalność publicystyczna.
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.

INFO OPS Poland Foundation is research project that analyses the manipulation of the Polish information sphere: disinformation, propaganda, social engineering and cyber activity.

In addition to conducting analyses within the project, also carries out news bulletin in social media that delivers insight to the information warfare issues and informs about incidents of disinformation in the Polish information environment.

The scope of the INFO OPS Poland project activity:

 • Web site and social media monitoring program.
 • Information operations, including psychological operations identified in the Polish-speaking information environment.
 • Research and analysis of information and psychological operations in correlation with cyber operations.
 • INFO OPS Laboratory (Info Ops Lab).
 • Effectiveness of modelling of cognitive processes.
 • Cognitive security processes.
 • Control of the decision-making process.
 • The effectiveness of the stimulus’s influence on the human decision-making process.
 • Operational security (OPSEC).
 • Active defense models.
 • Data gathering.

Sprawozdania Fundacji INFO OPS Polska