Strona glówna

Fundacja INFO OPS POLSKA
WITAJ NA STRONIE

INFO OPS Polska

O NAS

Fundacja INFO OPS POLSKA

Fundacja INFO OPS Polska  realizuje przedsięwzięcia na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Swoją aktywnością obejmuje rozwój zdolności rozpoznania operacji informacyjnych i psychologicznych, w tym analizy procesów manipulacji polskojęzycznym środowiskiem informacyjnym: dezinformacji, propagandy, inżynierii społecznej i aktywności cybernetycznych.

 

Projekt aktywnie bada zjawiska manipulacji środowiskiem informacyjnym, w tym środowiskiem poznawczym.

 

 • Rozpoznanie i analiza polskiej przestrzeni informacyjnej.
 • Rozpoznanie i analiza operacji informacyjnych, w tym psychologicznych.
 • Działalność publicystyczna.
 • Prowadzenie działań komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.

 


 

ENGLISH: INFO OPS Poland Foundation is research project that analyses the manipulation of the Polish information sphere: disinformation, propaganda, social engineering and cyber activity.

In addition to conducting analyses within the project, also carries out news bulletin in social media that delivers insight to the information warfare issues and informs about incidents of disinformation in the Polish information environment.

The scope of the INFO OPS Poland project activity:

 • Web site and social media monitoring program.
 • Information operations, including psychological operations identified in the Polish-speaking information environment.
 • Research and analysis of information and psychological operations in correlation with cyber operations.
 • INFO OPS Laboratory (Info Ops Lab).
 • Effectiveness of modelling of cognitive processes.
 • Cognitive security processes.
 • Control of the decision-making process.
 • The effectiveness of the stimulus’s influence on the human decision-making process.
 • Operational security (OPSEC).
 • Active defense models.
 • Data gathering.
Ostatnie wpisy

PUBLIKACJE

Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. 

Notatka sygnalna: Rosyjska infosfera nie była modelowana w relacji do zamachu terrorystycznego z 22 marca 2024 r. Okres: godzina 14:00 22/03/2024 do godziny 06:00 23/03/2024 r. Analiza rosyjskiej infosfery nie wykazała przed, w trakcie ani po zamachu z 22 marca 2024 r. cech typowych dla zaangażowania aparatu propagandy, w tym…

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w grudniu 2023 roku.

Monitorowany okres: grudzień 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w…

Wybrane środki aktywne białoruskich służb stosowane w pasie granicznym: aktywne rozpoznanie, zarządzanie empatią, presja psychologiczna.

Wstęp Pod pojęciem inżynierii przymusowej migracji (ang. coercive engineered migration) należy rozumieć transgraniczny ruch ludności, który jest inspirowany przez jedno państwo, a następnie poddawany manipulacji w taki sposób, aby spowodować polityczne, wojskowe, gospodarcze i inne ustępstwa ze strony państwa docelowego lub grupy takich państw. Środki stosowane do zainicjowania transgranicznego ruchu…

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w listopadzie 2023 roku.

Komentarz Analityczny Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej.  Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w polskiej infosferze.  Dekompozycja celu operacji…

Operacje informacyjne Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w polskiej infosferze w październiku 2023 roku.

Monitorowany okres: październik 2023 roku.  Materiał informacyjny: miesięczne podsumowanie wraz z omówieniem kierunków działań rosyjskiej i białoruskiej propagandy w polskiej przestrzeni informacyjnej. Preambuła: komentarz analityczny obejmuje wybrane przez analityków Disinfo Digest – projekt fundacji INFO OPS Polska – najważniejsze zdarzenia będące elementem operacji informacyjno – psychologicznych Rosji i Białorusi w…

Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę

W przyszłym roku w lipcu mija 30 lat od objęcia władzy na Białorusi przez Aleksandra Łukaszenkę (lipiec 1994). Jest to pewien ewenement jak na okres sprawowania władzy przez postsowieckich prezydentów. Pomimo izolacji międzynarodowej dyktator cieszy się zdrowiem, a rządzi już dłużej niż chociażby Leonid Breżniew lub Józef Stalin. Białoruski prezydent…
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner