Globalne południe

Fundacja INFO OPS POLSKA > Globalne południe

Projekt Szaffaf/szaffafiat (transparentność/przejrzystość)

Projekt edukacyjny, który ma na celu budowanie odporności na operacje propagandowe obcych państw prowadzone w regionie Iraku i Kurdystanu.

Projekt ma na celu budowanie odporności na operacje informacyjno – psychologiczne obcych aktorów państwowych prowadzone w regionie. Środowiska informacyjne Globalnego Południa są poddane operacjom wpływu, które mają negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa. Jednym z elementów projektu jest budowa odporności na takie zagrożenia oraz stworzenie fundamentów pod systemowe rozwiązania bezpieczeństwa środowisk informacyjnych w rejonie odpowiedzialności.

Jednym z zadań projektu Szaffaf jest przybliżenie odbiorcom rzeczywistych intencji i działań aktywnych Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białoruskiej podejmowanych w obszarze Globalnego Południa, ze szczególnym uwzględnieniem Iraku, w tym regionu Kurdystan.

Projekt Szaffaf to przede wszystkim:

  • uruchomienie cyklu edukacyjnego podnoszącego zdolność regionu do identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa środowiska informacyjnego
  • oraz ostrzeganie przed trwającymi operacjami w celu ograniczenia niepożądanych efektów psychologicznych.

Projekt Szaffaf jest częścią projektu ALBATROS, który ma na celu aktywne przeciwdziałanie dezinformacji Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w Polsce i za granicą. Projekt ten ukierunkowany jest na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych.

Walka z dezinformacją to walka o wolność i bezpieczeństwo procesu decyzyjnego, zarówno jednostki jak i całego państwa. Albatros symbolizuje wolność, niezależność i do walki o te wartości przypisany jest projekt Szaffaf.

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Lipiec i Sierpień 2023 roku.

الشفافية | شەفافیەت to między innymi ocena bezpieczeństwa środowiska informacyjnego Iraku i Kurdystanu. Oceny dokonaliśmy w ramach konsultacji, które prowadziliśmy w Iraku i Kurdystanie ze środowiskiem akademickim i przedsiębiorcami, administracją państwową, urzędnikami Rządu Regionu Kurdystanu oraz Konsulem RP w Irbilu.

الشفافية | شەفافیەت W Iraku i Kurdystanie prowadzimy komunikację opartą na plakatach edukacyjnych. Kampania ma na celu podnoszenie odporności społecznej na rosyjską i białoruską propagandę w regionie.

Grudzień 2023 i od stycznia 2024 roku.

الشفافية | شەفافیەت Prowadzimy zajęcia edukacyjne w Iraku i Kurdystanie w celu podniesienia odporności społecznej na rosyjską i białoruską propagandę. Przygotowaliśmy skrypty i prezentacje do prowadzenia zajęć, które są wykorzystywane przez wykładowców.

الشفافية | شەفافیەت Prowadzimy zajęcia edukacyjne w Iraku i Kurdystanie. Udostępniamy materiały edukacyjne. Poruszane zagadnienia obejmują m. in.: mechanizm przymusowej migracji p-ko RP czy fakty o rosyjskiej polityce agresji.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner