Globalne Południe

Szaffaf/szaffafiat (transparentność) – Projekt ma na celu budowanie odporności na operacje informacyjno – psychologiczne obcych aktorów państwowych prowadzone w regionie. Środowiska informacyjne Globalnego Południa są poddane operacjom wpływu, które mają negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa. Jednym z elementów projektu jest budowa odporności na takie zagrożenia oraz stworzenie fundamentów pod systemowe rozwiązania bezpieczeństwa środowisk informacyjnych w rejonie odpowiedzialności.

Jednym z zadań projektu Szaffaf jest przybliżenie odbiorcom rzeczywistych intencji i działań aktywnych Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białoruskiej podejmowanych w obszarze Globalnego Południa, ze szczególnym uwzględnieniem Iraku, w tym regionu Kurdystan.

Projekt Szaffaf to przede wszystkim uruchomienie cyklu edukacyjnego podnoszącego zdolność regionu do identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa środowiska informacyjnego oraz ostrzeganie przed trwającymi operacjami w celu ograniczenia niepożądanych efektów psychologicznych.

Projekt Szaffaf jest częścią projektu ALBATROS, który ma na celu aktywne przeciwdziałanie dezinformacji Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w Polsce i za granicą. Projekt ten ukierunkowany jest na identyfikację i przeciwdziałanie zjawiskom dezinformacji oraz kampanii propagandowych.

Walka z dezinformacją to walka o wolność i bezpieczeństwo procesu decyzyjnego, zarówno jednostki jak i całego państwa. Albatros symbolizuje wolność, niezależność i do walki o te wartości przypisany jest projekt Szaffaf.


Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.


Lipiec i Sierpień 2023 roku.

الشفافية | شەفافیەت to między innymi ocena bezpieczeństwa środowiska informacyjnego Iraku i Kurdystanu. Oceny dokonaliśmy w ramach konsultacji, które prowadziliśmy w Iraku i Kurdystanie ze środowiskiem akademickim i przedsiębiorcami, administracją państwową, urzędnikami Rządu Regionu Kurdystanu oraz Konsulem RP w Irbilu.