Zespół


Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Kamil Basaj.

Założyciel i kierownik projektu Info Ops Polska. Redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawisku obcego oddziaływania informacyjnego Disinfo Digest. Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu RP w zakresie konsultacji nt. procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym, współtwórca organizacji CYBERON rozwijającej zdolności obronne środowiska informacyjnego w cyberprzestrzeni. Pełnił funkcję kierownika projektu INFOOPS w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych. Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.