Zespół


Nadzór nad pracami fundacji sprawuje fundator Kamil Basaj.

Redaktor projektu propagującego wiedzę o zjawiskach manipulacji środowiskiem informacyjnym Disinfo Digest.

Konsultant projektów badawczych i naukowych nad zjawiskami oddziaływania informacyjnego i psychologicznego.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra Obrony Narodowej. Członek zespołu doradczego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie konsultacji nt. procesów manipulacji środowiskiem informacyjnym.

Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu operacji informacyjnych i psychologicznych na uczelniach wyższych oraz w administracji państwowej. Prowadzi szkolenia z zakresu walki informacyjnej dla zespołów posiadających zdolności prowadzenia działań niekinetycznych.

Prowadzi badania nad procesami poznawczymi, w tym modelami kontroli obitej.

Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powołania organizacji Cyberon, Disinfo Digest prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska informacyjnego.

Jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu środowiska informacyjnego i poznawczego.


Fundacja INFO OPS Polska nie udostępnia publicznie informacji nt. pozostałych członków zespołu fundacji. Wszelkie informacje uzyskasz pod adresem email: info(@)infoops.pl

Opracował: OP 03