Analiza rozmowy E. Macrona z W. Putinem – Wstęp do analizy sposobu prowadzenia przez Paryż polityki wobec Rosji.