Działania dezinformacyjne Polskiej Partii Robotniczej w czasie II wojny światowej.