Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. 

Fundacja INFO OPS POLSKA > Publikacje > Publicystyka > Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. 

Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. 

Notatka sygnalna: Rosyjska infosfera nie była modelowana w relacji do zamachu terrorystycznego z 22 marca 2024 r.

Okres: godzina 14:00 22/03/2024 do godziny 06:00 23/03/2024 r.

Analiza rosyjskiej infosfery nie wykazała przed, w trakcie ani po zamachu z 22 marca 2024 r. cech typowych dla zaangażowania aparatu propagandy, w tym służb specjalnych FR, w działania informacyjno-psychologiczne, będące elementem zamachu. Rosyjski aparat propagandy nie był przygotowany na “obsługę” zamachu terrorystycznego w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą.

  • Analizy wsteczne środowiska informacyjnego, godzin poprzedzających pierwsze wzmianki o przeprowadzonym zamachu terrorystycznym, nie wykazały cech szczególnych dla podgrywki informacyjnej. Nie zaobserwowano działań skoordynowanych w rozumieniu przygotowania psychologicznego Rosjan pod mający nastąpić incydent/zamach.
  • W trakcie zamachu nie nastąpiła faza eksploatacji. Nie ujawniono w rosyjskojęzycznej infosferze skoordynowanych działań psychologicznych, związanych z trwającym zamachem. W monitorowanym okresie w sieciach społecznościowych nie zidentyfikowano działań wpisujących się w pełno zakresową/szeroko zakrojoną operację informacyjną.
  • Jawny aparat propagandy (rozumiany jako całość aparatu mediów TV / Radio kontrolowanych przez Kreml) nie przerwał nadawania programów na użytek relacjonowania zamachu w początkowej fazie. W Mediach nie zidentyfikowano cech typowych dla zaplanowanego przygotowania i adaptacji przekazu propagandowego do wsparcia efektów psychologicznych wywołanych zamachem.
  • Rosyjski aparat wpływu (najprawdopodobniej oparty w omawianym przypadku na potencjalne działania FSB) przeprowadził nieudaną i niestarannie przygotowaną operację zdezorientowania odbiorców w aplikacji Telegram, w godzinach następujących po ataku. Próby dezorientacji zawierały cechę wspólną – sugestię udziału Ukrainy. Działania dezorientujące były nieefektywne i zostały wstrzymane. Potwierdzają tezę o braku zaplanowanych (w relacji do zamachu) działań informacyjno-psychologicznych. Faza dezorientacji nie została zastąpiona żadną operacją docelową w monitorowanym okresie.

Obecnie promowane metanarracje skierowane do kształtowania wizerunku Ukrainy i Zachodu jako czynników wrogich, podejmujących działania wymierzone w bezpieczeństwo RUS, należy rozumieć jako rozpoczynającą się próbę adaptacji zamachu do stałych linii perswazji Kremla, opartych na syndromie „oblężonej twierdzy”. Zastosowanie odwróconej logiki pojęć oraz utrzymywanie retoryki „oblężonej twierdzy” to wiodące techniki przedstawiania „uzasadnień” dla rosyjskiej polityki agresji w fałszywym świetle działań rzekomo sprowokowanych lub obronnych. Pierwsze wypowiedzi rosyjskich polityków (W. Putin, D. Miedwiediew, M. Zacharowa), czy próba zdyskredytowania komunikatu ISIS-K (odpowiedzialność za atak wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie prowincji Chorasan), w którym organizacja przyznała się do przeprowadzenia ataku, świadczą o tym, że Kreml będzie dążył do wskazania związków zamachu z Ukrainą i w szerszym rozumieniu ze wspierającym ją Zachodem. Przyjęta przez Kreml linia narracyjna wskazuje na próbę/decyzję o przekształceniu zamachu w pozorowany dowód (taktyka pozorowanego „dowodu” polega m. in. posługiwaniu się dezinformacją jako środkiem do legitymizowania tez ponownie wprowadzających w błąd).

Obecnie (24/03/2024) monitorowane zdarzenia w rosyjskojęzycznym środowisku informacyjnym skłaniają do predykcji, że atak zostanie wykorzystany przez Kreml jako pretekst do eskalacji agresji przeciwko Ukrainie, w tym jako uzasadnienie dla mobilizacji i rozwinięcia działań ofensywnych. Antyzachodnia propaganda korelowana z informacjami o zamachu może być wykorzystana do legitymizowania fałszywego uzasadnienia dla działań poniżej progu wojny wymierzonych w Zachód (przede wszystkim z wykorzystaniem narzędzi/metod/działań hybrydowych).

Opracował: Zespół ZBPI INFO OPS Polska

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner