Potęga spreparowanego słowa, narzędziem wojny wobec Ukrainy.