Category: Publicystyka

Ucieczka Józefa Światło?

66 lat temu – 5 grudnia 1953 roku, wicedyrektor Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło (1915-1994) oddał się w Berlinie Zachodnim w ręce Amerykanów. Kilka miesięcy później nagrał i wyemitował  za zgodą CIA...

Operacja „Trust”

Operacja Trust była prowadzona w latach 1921-1927 i dotyczyła osłabienia wpływów rosyjskiej białej emigracji w Europie. Jednocześnie działania sowieckich służb specjalnych doprowadziły do rozpoznania siatek wywiadowczych oraz metod pracy wywiadów Polski, Estonii, Łotwy, Finlandii...

„Rusofobia” narzędziem rosyjskiej propagandy

Zjawisko rusofobii w ciągu ostatnich czterech lat na trwałe wpisało się do publicystyki propagandowej rosyjskich ośrodków medialnych. Posługiwanie się „rusofobią” w ujęciu propagandowym pomaga indoktrynatorom w realizacji geopolityki informacyjnej – zjawiska budowania obrazu świata...