„Mission to Moscow” jako przykład wojennej propagandy